Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Bất Động Sản D&D

Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Bất Động Sản D&D

Địa chỉ       : Lầu 12 ~ 15, Tòa nhà D&D Tower, 458 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 2, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại  : (028) 39 209 736
Fax            : (028) 39 209 736

Website: