Xưởng Right Rich Việt Nam

14,000

  • Địa chỉ: Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương
  • Diện tích xây dựng: 15,000 m2
  • Diện tích khu đất: 31,598 m2
  • Chiều cao công trình: 15.3 m
  • Hoàn thành: 2017