Xưởng CTC Vải Không Dệt Việt Nam

8,800

Địa chỉ: Tân Uyên, Bình Dương
Diện tích xây dựng: 5,800 m2
Diện tích khu đất: 8,800 m2
Chiều cao công trình: 12.2 m