Vinacomin Residence

23,760

  • Địa chỉ: Q.8, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Diện tích khu đất: 2980 m2
  • Mật độ xây dựng toàn khu: 58.82%
  • Hệ số sử dụng đất toàn khu: 9.54
  • Tầng cao tối đa: 18
  • Dân số dự kiến: 690 người