Dự Án Hoàng Gia

4,800

Tên Dự Án: Hoàng Gia

Địa chỉ Dự Án: Bình Dương, Việt Nam

Quy Mô Dự Án:

  • Loại Hình: Căn Hộ
  • Diện Tích Khu Đất: 2.800 m²
  • Số Tầng: 1 Hầm , 3 Tầng
  • GFA: 4.800 m²