Viettin Residence

  • Địa chỉ: Q.8, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Diện tích khu đất: 8526 m2
  • Mật độ xây dựng toàn khu: 36.4%
  • Hệ số sử dụng đất toàn khu: 7.77
  • Tầng cao tối đa: 25
  • Dân số dự kiến: 1924 người
  • Năm hoàn thành: 2014