Văn Phòng Thanh Hải

  • Địa chỉ: Đường Đề Thám, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
  • Diện tích khu đất: 580 m2
  • Diện tích xây dựng: 310 m2
  • Tổng diện tích sàn: 2400 m2
  • Hệ số sử dụng đất: 5.0
  • Mật độ xây dựng: 70%
  • Chiều cao công trình: 37 m
  • Số tầng cao: 8