Trường đua Đại Nam

30.000

Tên Dự Án: Trường đua Đại Nam

Địa chỉ Dự Án: Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, VN

Chủ Đầu Tư: Dai Nam JSC

Quy Mô Dự Án:

  • Loại Hình: Retail
  • Diện Tích Khu Đất: 50.000 m²
  • GFA: 30.000 m²
  • Mật độ sử dụng đất: 21.7%
  • Hệ số sử dụng đất: 2.6
  • Chiều cao: 14.14m