Trường Cao Đẳng Cộng Đồng

  • Địa chỉ: Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Diện tích khu đất: 45000 m2
  • Diện tích xây dựng: 15000 m2
  • Tổng diện tích sàn: 4500 m2
  • Chiều cao công trình: 30 m
  • Số tầng cao: 7
  • Năm hoàn thành thiết kế: 2013