Six Senses Đồng Nai

325,763

Tên Dự Án: Six Senses Đồng Nai

Địa chỉ Dự Án: Đồng Nai, VN

Chủ Đầu Tư: Hai Dung Co.,

Quy Mô Dự Án:

  • Loại Hình: Resort
  • Diện Tích Khu Đất: 553.265 m²
  • GFA: 66.245 m²
  • P1: 325.763 m² (40 Shophouse, 70 villas, 2 President Villa, and 38 Rental Program Villas, Hotel Podium 215 units)