Sài Gòn Colorful Zone

18,400

Tên Dự Án: Sài Gòn Colorful Zone

Địa chỉ Dự Án:  Công viên 23/9, Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam

Chủ Đầu Tư: Cuu Long 23/9 JSC

Quy Mô Dự Án:

  • Loại Hình: Retail
  • Diện Tích Khu Đất: 10.200 m²
  • Số Tầng: 1Tầng
  • GFA: 18.400 m²
  • Mật độ sử dụng đất: 90%
  • Hệ số sử dụng đất: 1,8
  • Chiều cao: 5 m