Sài Gòn Colorful Zone

18,400

  • Địa chỉ: Khu B, Công viên 23/9, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Diện tích xây dựng:14,031 m2. Trong đó phần trệt: 3,665 m2, phần hầm: 10,368 m2