Khu phức hợp ẩm thực – Cinema Bình Dương

  • Địa điểm : Đại lộ Bình Dương
  • Diện tích khu đất : 7863.3 m2
  • Diện tích xây dựng: 3000 m2
  • Hệ số sử dụng đất :  1.14
  • Số tầng cao: 3 tầng
  • Diện tích xây dựng Cinema: 2000 m2
  • Diện tích xây dựng khu ẩm thực: 1000 m2
  • Tổng diện tích sàn : 9000 m2.