Khu Chung Cư Gia Việt

239,946

Tên Dự Án: Khu Chung Cư Gia Việt

Địa chỉ Dự Án: Nha Be, HCMC, VN

Chủ Đầu Tư: Gia Viet Co.,

Quy Mô Dự Án:

  • Loại Hình: Residence
  • Diện Tích Khu Đất: 92.287 m²
  • Số Tầng: 26 Tầng
  • GFA: 239,946 m²
  • Mật độ sử dụng đất: 27,7%
  • Hệ số sử dụng đất: 2,6
  • Chiều cao: 96 m