Khu Chung Cư Gia Việt

239,946

  • Địa chỉ: Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Diện tích khu đất: 92287 m2
  • Mật độ xây dựng toàn khu: 21.7%
  • Hệ số sử dụng đất toàn khu: 2.6
  • Tầng cao tối đa: 26
  • Dân số dự kiến: 5800 người
  • Năm hoàn thành: 2013