Khách Sạn Sông Hàn

  • Địa chỉ:16 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Tp.Đà Nẵng, Việt Nam
  • Diện tích khu đất : 1769 m2
  • Hệ số sử dụng đất : 9,5
  • Mật độ sử dụng đất : 85%
  • Số tầng cao : 29
  • Chiều cao : 111 m
Danh mục: Tag: