Khách Sạn Sông Hàn

40,598

Tên Dự Án: Khách Sạn Sông Hàn

Địa chỉ Dự Án: Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Tp.Đà Nẵng, Việt Nam

Chủ Đầu Tư: 79 Construction Company

Quy Mô Dự Án:

  • Loại Hình: Khánh sạn 4 sao
  • Diện Tích Khu Đất: 1.769 m²
  • Số Tầng: 27Tầng
  • GFA: 40.598 m²
  • Mật độ sử dụng đất: 85%
  • Hệ số sử dụng đất: 22.5
  • Chiều cao: 111 m