Hội An Homestay

1.230

  • Vị trí: Đường Đỗ Đăng Tuyển, F.Cẩm Châu, TP.Hội An
  • Diện tích khu đất : S=1128 m2
  • Diện tích xây dựng: S xd=779,5 m2
  • Diện tích sàn xây dựng : Ssxd= 1230 m2
  • Hệ số sử dụng đất : H=1,09
  • Số tầng cao: 2 tầng
Danh mục: