Đà Nẵng Coffee Lounge

550

  • Địa chỉ: Thành phố Đà Nẵng , Việt Nam
  • Tổng diện tích sàn : 714 m2
  • Diện tích xây dựng : 202 m2
  • Hệ số sử dụng đất : 2,5
  • Mật độ sử dụng đất : 98%
  • Số tầng cao : 2
  • Chiều cao :10 m