Cao Ốc Nguyễn Thiện Thuật

  • Địa chỉ: Nguyễn Thiện Thuật, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Diện tích khu đất: 750 m2
  • Diện tích xây dựng: 650 m2
  • Tổng diện tích sàn: 4500 m2
  • Chiều cao công trình: 40 m
  • Số tầng cao: 10
  • Năm hoàn thành thiết kế: 2010