Bình Đăng Plaza Mix Development

44,000

Tên Dự Án: Binh Dang Plaza Mix Development

Địa chỉ Dự Án: Quốc Lộ 50, Quận 8, Tp.HCM, Việt Nam

Chủ Đầu Tư: Saigon 5

Quy Mô Dự Án:

  • Loại Hình: Khu phức hợp căn hộ, thương mại.
  • Diện Tích Khu Đất: 4.606 m²
  • Số Tầng: 2 Tháp, 28 Tầng.
  • GFA: 44.000 m²