Ban Trị Sự Tỉnh Đồng Nai

  • Địa chỉ: TP. Biên Hòa, Việt Nam
  • Diện tích khu đất: 5500 m2
  • Diện tích xây dựng: 988 m2
  • Tổng diện tích sàn: 2800 m2
  • Chiều cao công trình: 12 m
  • Số tầng cao: 2
  • Năm hoàn thành thiết kế: 2010