An Gia Tower

  • Địa chỉ: Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Tp.HCM
  • Tổng diện tích xây dựng : 4864 m2
  • Diện tích xây dựng : 206
  • Hệ số sử dụng đất : 8.19
  • Mật độ sử dụng đất : 66%
  • Số tầng cao : 14
  • Chiều cao : 47m
    Dự án đang thực hiện