Kỹ sư An toàn Lao động

Số lượng: 02. Giới tính: Nam. Tuổi: Từ 25 tuổi trở lên. Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học một trong các chuyên ngành: Kỹ sư Bảo hộ Lao động; Kỹ sư Xây dựng DD&CN hoặc các chuyên ngành liên quan.. Kinh nghiệm: tối thiểu 02 năm. Mức lương: Thỏa thuận . Mô tả […]

Kế toán công nợ

Kế toán công nợ  Số lượng: 01. Giới tính: Nam/ Nữ Tuổi: Từ 25 tuổi trở lên. Trình độ: Tốt nghiệp đại học chuyên nghành Kế toán. Kinh nghiệm: tối thiểu 03 năm. Mức lương: Thỏa thuận . Mô tả công việc Kiểm tra hồ sơ thanh toán/quyết toán của nhà thầu phụ, tổ đội, […]

Kỹ sư Shop drawing

Kỹ sư  Shop drawing Số lượng: 02. Giới tính: Nam. Tuổi: Từ 27 tuổi trở lên. Trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành xây dựng. Kinh nghiệm: tối thiểu 04 năm. Mức lương: Thỏa thuận . Mô tả công việc Lập bản vẽ BPTC chi tiết, bản vẽ shop drawing của phần […]

Kỹ sư Trắc Đạc

Kỹ sư  Trắc Đạc Số lượng: 02. Giới tính: Nam. Tuổi: Từ 27 tuổi trở lên. Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành xây dựng, trắc đạc công trình. Kinh nghiệm: tối thiểu 03 năm. Mức lương: Thỏa thuận . Mô tả công việc Đảm bảo cho công trình thi công đúng […]

Kỹ sư QA-QC

Kỹ sư  QA-QC  Số lượng: 02. Giới tính: Nam. Tuổi: Từ 27 tuổi trở lên. Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành xây dựng trở lên. Kinh nghiệm: tối thiểu 03 năm. Mức lương: Thỏa thuận . Mô tả công việc Theo dõi và lập nhật ký công trình. Kiểm tra chất lượng thi […]

Kỹ sư MEP

Kỹ sư  MEP  Số lượng: 02. Giới tính: Nam. Tuổi: Từ 27 tuổi trở lên. Trình độ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành cơ điện. Kinh nghiệm: tối thiểu 04 năm. Mức lương: Thỏa thuận . Mô tả công việc Phụ trách toàn bộ phần M&E của công trình do trưởng phòng và chỉ huy […]

Họa Viên

Họa Viên  Số lượng: 02. Giới tính: Nam/Nữ Tuổi: Từ 27 tuổi trở lên. Trình độ: Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng chuyên ngành thiết kế. Kinh nghiệm: tối thiểu 02 năm. Mức lương: Thỏa thuận . Mô tả công việc Hỗ trợ Kiến trúc sư/designer trong công tác triển khai, thể hiện bản […]

Thủ Kho công trình

Thủ Kho công trình  Số lượng: 02. Giới tính: Nam. Tuổi: Từ 25 tuổi trở lên. Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên. Kinh nghiệm: tối thiểu 02 năm. Mức lương: Thỏa thuận . Mô tả công việc Chịu trách nhiệm trước chỉ huy trưởng, Trưởng phòng kỹ thuật và Ban tổng giám đốc […]