Parkland Residence

272,000

  • Địa chỉ: Phú Hài, Phan Thiết, Việt Nam
  • Diện tích khu đất: 272.000 m2
  • Mật độ xây dựng toàn khu: 45%
  • Hệ số sử dụng đất toàn khu: 6.3
  • Tầng cao tối đa: 9
  • Dân số dự kiến: 4200 người
  • Năm hoàn thành thiết kế: 2013
Categories: , Tag: