NAGOMI Waterfront Tower

45,893

Project Name: NAGOMI Waterfront Tower

Address: 267 Điện Biên Phủ, Phường Hòa Khê, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Developer: Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Sun Frontier

Description:

  • Categories: Mix Development
  • Land Area: 3,125.3 sm
  • No of floors: 2B; 29 upper floors: 286 condo units, 125 Rooms Hotel, Commercial
  • GFA: 45.893sm
  • Site Coverage: 60%
  • Plot Ratio: 14.1
Categories: , Tag: