Mercure Hotel

5,254

  • Địa chỉ: Hồ Huấn Nghiệp, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
  • Diện tích khu đất: 571 m2
  • Diện tích xây dựng:375 m2
  • Tổng diện tích sàn: 5.254.3 m2
  • Hệ số sử dụng đất: 9.0
  • Mật độ xây dựng: 75%
  • Chiều cao công trình: 50.750 m
  • Số tầng cao: 12
Categories: , Tag: