Hoang Dieu Hotel

600

  • Địa chỉ: Hoàng Diệu, Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
  • Diện tích khu đất: 150 m2
  • Diện tích xây dựng:120 m2
  • Tổng diện tích sàn: 600 m2
  • Hệ số sử dụng đất: 4.0
  • Mật độ xây dựng: 80%
  • Chiều cao công trình: 20 m
  • Số tầng cao: 5
Categories: , Tag: