Dai Phat Residence

  • Địa chỉ: TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Diện tích khu đất: 50000 m2
  • Mật độ xây dựng toàn khu: 30.7%
  • Hệ số sử dụng đất toàn khu: 2.6
  • Tầng cao tối đa: 20
  • Dân số dự kiến: 6800 người
  • Năm hoàn thành thiết kế: 2009
Categories: , Tag: