CCI School

41,000

  • Địa chỉ: Q.9, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Diện tích khu đất: 45000 m2
  • Diện tích xây dựng: 16500 m2
  • Tổng diện tích sàn: 41000 m2
  • Chiều cao công trình: 25 m
  • Số tầng cao: 6
  • Năm hoàn thành: 2009
Categories: , Tag: