Nhà Máy Nhựa Long Thành

135A Hồ Học Lãm, Quận Bình Tân, Tp.HCM

  • Gói thầu D&D tham gia: Tổng thầu
  • Giá trị gói thầu : 25 triệu USD
  • Tổng diện tích đất : 87.036 m2
  • Diện tích xây dựng : 57.006 m2
Danh mục: Tag: