Công ty Cổ Phần D&D Engineering Construction

Lầu 12 ~ 15 Toà nhà D&D Tower, 458 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 2, Quận 3, TP.HCM

T: (028) 38 388 886

E: info@ddec.com.vn

W: www.ddec.com.vn